العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

انتشار كتابي درباره «امامت و دلايل انتصابي بودن آن» از سوي گروه كلام پژوهشكده

تاريخ انتشار:31/01/1394
كتاب «امامت و دلايل انتصابي بودن آن» نوشته سليمان اميري، تلاشي در راستاي پاسخ به برخي سوالات و شبهات درباره «نصب امام» است. نويسنده كوشيده دلايل نصب امام و اينكه اين دلايل چگونه بر نصب وي دلالت مي كند و نيز شبهات درباره آن را پاسخ دهد.
 مسئله «نصب امام» از مسائل چالش‌برانگيزي به شمار مي‌رود كه همواره ذهن متفكران مسلمان را به خود واداشته، به نزاع و جدال‌هاي فراوان تاريخي انجاميده است؛ چنان‌كه به تعبير شهرستاني: «شمشيرى كه براى امامت در همه زمان‌ها كشيده شد، براى هيچ اصل دينى از نيام بر نيامد». (الملل والنحل، جلد ۱، ص ۳۰) اين چالش‌ها از چگونگي احراز اين منصب سرچشمه مي‌گيرد؛ يعني اينكه آيا امامت از طريق تشريع الهي رقم مي‌خورد يا با گزينش و انتخاب صورت مي‌پذيرد. 
اين نوشتار با استناد به دلايل عقلي و منابع نقلي، مبحث جديد نصب امام را در چهار فصل عرضه مي‌كند: 
۱. معناى لغوى و اصطلاحى امام، تشابه و تمايزهاى آن، پيشينه و نظام جانشيني در اديان، سازوكار تعيين آن و تطورات تاريخى نظريه نصب؛ 
۲. بررسي و نقد نظريه دوم درباره انتخاب امام؛ 
۳. بررسي دلايل عقلي نصب امام (امامت عامه)، همچون قاعده لطف، برهان عنايت، ضرورت حجت و جامعيت دين و دلايل نقلي نصب (امامت عامه) از ديدگاه قرآن و سنت و پاسخ‌گويي به شبهات در اين زمينه؛ 
۴. بررسي دلايل نقلي امامت خاصه در قالب گفتاري درباره آيات قرآن (آيه ولايت و آيه صادقين)، گفتاري درباره هفت حديث مثبت امام خاص و تعيين جانشينان پيامبر (ص)، و شمار آنان از ديد سنت به صورت تطبيقي. 
 
كتاب «امامت و دلايل انتصابي بودن آن» نوشته سليمان اميري پس از بازبيني در گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت، از سوي نشر مشعر در ۳۷۶ صفحه و در قطع وزيري در فروردين ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.