العربیه| چهارشنبه|28 آذر 1397|10 ربیع الثانی 1440

كتاب «حج و امت اسلامي» نوشته محسن محمدي منتشر شد+متن كامل

تاريخ انتشار:20/02/1394
اين كتاب در گروه مطالعات اجتماعي پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.
توجه به امت اسلامي و انسجام آن در متن تعاليم و مناسك ديني تعبيه شده است و از اين جهت، امت سازوكاري درون‌ديني دارد. يكي از مهم‌ترين اين ظرفيت‌هاي دروني اسلام در تقويت و انسجام امت اسلامي در حج نمود پيدا مي‌كند. حج عبادتي جهان‌شمول است كه با جمع كردن نمايندگاني از كشورهاي اسلامي در سرزميني واحد و در زمان مشخص، تبلوري از امت اسلامي را به تصوير مي‌كشد. 
امروزه با مطرح شدن نظريات نوين در عرصه روابط بين‌الملل كه بر نقش ملت‌ها تأكيد بيشتري دارد و مقوله‌هايي مانند هويت و فرهنگ را مدنظر دارد، اهميت و تأثير اجتماعاتي مانند حج، آثار بين‌المللي خود را بيشتر نشان مي‌دهد. 
از اين جهت، تحليل امت اسلامي و بررسي ارتباط آن با حج به عنوان يكي از مهم‌ترين عبادات اجتماعي اسلام، موضوع بررسي نويسنده قرار گرفته است.
مطالب اين كتاب در هفت بخش سامان يافته است كه عبارتند از:
آثار و ظرفيت‌هاي حج در تقويت امت اسلامي؛ 
حج، تبليغ ديني و امت اسلامي؛ 
ظرفيت‌هاي اقتصادي حج و امت اسلامي؛ 
مواجهه امت اسلامي و غرب، (بررسي ظرفيت‌هاي برائت از مشركين در انسجام امت اسلامي)؛ 
حج، فلسطين، بيداري اسلامي؛ 
نظام ارتباطات امت اسلامي در حج؛ 
حج و انقلاب اسلامي ايران؛
 
كتاب «حج و امت اسلامي» نوشته محسن محمدي در ارديبهشت 1394 در 240 صفحه و در قطع وزيري توسط نشر مشعر منتشر شده است.