العربیه| شنبه|29 دي 1397|12 جمادی الاولی 1440

انتشار پژوهشي درباره «ترور و خشونت» از سوي پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:23/02/1394
چهارمين شماره گاهنامه بينش كه از سوي پژوهشكده منتشر مي شود، اختصاص به «ترور و خشونت» دارد. اين شماره از گاهنامه با نظارت گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت منتشر شده است.
تاريخ بشر از ابتدا با ترور، كشتار و خشونت همراه بوده، و با گذر زمان و پيشرفت بشر در صنايع نظامي، فقط نوع آن تغيير يافته، و رو به گسترش است. ولي مهم آن است كه در طول تاريخ اسلام گروه‌هايي به نام اسلام و با استناد به گزاره‌ها و تعليمات ديني، مروج ترور، آدم‌كشي و خشونت بوده، و در صدد برآمده‌اند تا آن را نهادينه كنند و در فرصت‌هاي مناسب آن را به اجرا گذارند؛ به‌خصوص آنكه دشمنان اسلام از آنان بسيار سوءاستفاده كرده‌اند، و اكنون نمونه بارز آن را در كشورهاي سوريه و عراق و برخي كشورهاي اسلامي ديگر مشاهده مي‌نماييم. در اين كشورها گروه‌هاي تكفيري تروريستي به نام اسلام و جهاد در راه خدا، نهايت وحشي‌گري را نمايش داده، و جنايت آفريده‌اند. بنابراين بجاست پژوهشهايي در اين زمينه از سوي مراكز پژوهشي در اين زمينه انجام شود.
 اين پژوهش كه به سفارش پژوهشكده حج و زيارت انجام گرفته است،  گزارشي اجمالي از زمينه هاي تاريخي، سير تطور جريان ترور و نگاهي به عملكرد تكفيريان در بحرانهاي سياسي و اجتماعي امروز مسلمانان است.  مطالب كتاب در پنج بخش سامان يافته است: بخش نخست: نقد ترور و آدم كشي؛ بخش دوم: نقد خشونت و خشونت طلبي؛ بخش سوم: اخبار ترور و خشونت؛ بخش چهارم: گزارش ها؛ بخش پنجم: كتاب شناسي ترور و خشونت.

گاهنامه بينش از سوي پژوهشكده حج و زيارت تهيه و تدوين مي شود و توسط نشر مشعر منتشر ميشود. چهارمين شماره كه ويژه «ترور و خشونت» است در ارديبهشت 1394 در 304صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.