العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

برگزيده شدن كتاب مدير گروه كلام و معارف پژوهشكده در همايش «تقدير از آثار تقريبي»

تاريخ انتشار:29/02/1394
كتاب «اشتراكات شيعه و اهل سنت در عقايد مهدويت» نوشته حجت الاسلام جواد جعفري، مدير گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت در دومين همايش بين المللي تقدير از آثار و پايان نامه هاي تقريبي برگزيده و تقدير شد. در اين همايش 11 اثر  از بين 900 پايان نامه و 50 اثر تقريبي طي 3 مرحله ارزيابي تخصصي برگزيده شدند.
پژوهشگاه مطالعات تقريبي در راستاي توسعه بخشيدن به فعاليت هاي علمي ثمر بخش و سازنده در جهان اسلام و به منظور تقويت پشتوانه علمي انديشه وحدت اسلامي دومين همايش بين المللي " تقديرازآثار و پايان نامه هاي تقريبي" را برگزار كرد.
اين كتاب، پژوهشي در اثبات اشتراكات شيعه و اهل سنت در عقيده مهدويت با استناد به منابع روايي شيعه و اهل‌سنت است. نويسنده در مقدمه كتاب نوشته: 
عقيده مهدويت، از عقايدي است كه تمام مسلمانان با داشتن اختلاف مذهبي، بر آن اتفاق‌نظر دارند؛ چراكه موعود كتاب آسماني مسلمانان و بشارت پيامبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفي (ص) است. مطرح كردن انديشه مهدويت مي‌تواند چشم‌انداز حركت امت اسلامي را مشخص نمايد. هر فرد، گروه، تشكل و جامعه‌اي مي‌تواند در سايه توجه به مهدويت، وظيفه خود را بشناسد و براساس آن، عملكرد خود را بسنجد. مي‌توان با نگاه به اين وعده بزرگ الهي و نبوي، فصلي مشترك براي گفت‌وگوي بين مذاهب اسلامي ايجاد نمود و مسلمانان را بيشتر به هم نزديك كرد؛ چراكه بسياري از موضوعات مهدويت ميان همه مذاهب اسلامي مشترك است. 
متأسفانه گروه‌هايي كه با وحدت مسلمانان، منافع شيطانيشان به خطر مي‌افتد، همواره به‌دنبال ايجاد تفرقه‌اند و چنين وانمود مي‌كنند كه عقيده مهدويت در نظام فكري شيعه، فصل مشتركي با اهل تسنن ندارد و امام مهدي شيعه (عج) تنها در نام «مهدي» با اهل‌سنت مشترك است. گروه‌هاي تكفيري وهابيت از اين دسته‌اند. صورت خوش‌بينانه اين است كه چنين افرادي، افزون بر بي‌اطلاعي از روايات شيعه، كمترين آگاهي هم از منابع روايي اهل‌تسنن ندارند؛ زيرا اگر نيم‌نگاهي به اين كتاب‌ها بيندازند، خواهند ديد بسياري از مسايل مهدويت ميان شيعه و سني مشترك است. 
در واقع اين تحقيق، به برخي نقاط مشترك ميان شيعه و سني در مسئله مهدويت مي‌پردازد. بي‌شك، مراجعه به منابع روايي شيعه و اهل‌سنت و استخراج روايات مشترك، به روشني گوياي اشتراك فراوان و وحدت نظر جهان اسلام در آموزه بالنده مهدويت است. 
در اين نوشتار موارد مشترك ميان فرق اسلامي در سه بخش كلي ارائه مي‌شود: بخش اول، مشتركات روايات شيعه و سني درباره شخص امام مهدي (عج). بخش دوم، مشتركات درباره قيام ايشان و بخش سوم مشتركات درباره دوران حكومت امام مهدي (عج) است.