العربیه| چهارشنبه|28 آذر 1397|10 ربیع الثانی 1440

نودمين شماره فصلنامه ميقات حج منتشر شد

تاريخ انتشار:16/03/1394
فصلنامه ميقات حج، نشريه اي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي در حوزه حج است كه به مدير مسئولي حجت الاسلام سيدعلي قاضي عسكر در پژوهشكده حج و زيارت تهيه و منتشر مي شود.