العربیه| شنبه|02 تير 1397|09 شوال 1439

نشست علمي «حج در ادبيات»توسط پژوهشكده حج و زيارت برگزار مي شود

تاريخ انتشار:17/03/1394
گروه «اخلاق و اسرار» پژوهشكده با مشاركت گروه «تاريخ و سيره» نشست علمي «حج در ادبيات (با نگاهي انتقادي به آثار معاصر)» را با حضور اساتيد ارجمند آقايان حيدري يساولي و شجاعي در روز چهارشنبه ، 20 خرداد 1394 برگزار مي كند.