العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

«حج در انديشه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري» منتشر شد + متن كامل

تاريخ انتشار:02/04/1394
در اين اثر كه حاصل تلاش آقايان عبدالناصر خليلي، ناصر سيدابراهيمي و علي خليلي است، سعي شده ابعاد سياسي و اجتماعي انديشه حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري در «حج» تبيين شود. اين كتاب در گروه مطالعات اجتماعي پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در خرداد ماه 1394 توسط نشر مشعر منتشر شده است.
 حج، يكي از مناسكي است كه امام خميني به عنوان ظرقيتي عظيمي بدان مي نگريست، چرا كه از نظر ايشان، قدرت و وحدت، تعامل و همدلي و آگاهي از اوضاع سرزمين هاي اسلامي، در موسم حج به وقوع مي پيوندد و ديگر ابعاد ظاهري و باطني، در اين مراسم باشكوه نمايان مي شود. مقام معظم رهبري نيز با تمركز بر تعاليم اسلامي و شفاف سازي به روز از مسائل و مشكلات ملت هاي مسلمان، نقش هدايتگري بزرگي را در به ثمر رساندن آرمان هاي حضرت امام داشته اند.
در بيان اين دو بزرگوار، موسم حج، آيينه تمام نماي مسائل مسلمانان است كه مي توان در آن ضعف ها و قوت ها را ديد؛ به اين گونه كه عالمان و انديشمندان دل سوز، بايد دل هاي نيمه بيدار مسلمانان را با بيانات عميق و تأثيرگذار بيدار كنند؛ چرا كه مسلمانان از قدرت خويش غافل اند و به همين علت است كه همواره چشم به دستان شرق و غرب دوخته اند.
اين نوشتار در دوازده فصل تنظيم شده و در هر بخش ديدگاههاي امام و رهبري بررسي شده است. عناوين فصول عبارتند از : 
فصل اول: فلسفه و چيستي حج
فصل دوم: مسافران خانه خدا، حج
فصل سوم: حج و نقش وحدت آفريني آن در ميان مسلمانان
فصل چهارم: كنگره حج و بيداري اسلامي
فصل پنجم: حج و ستيز با استكبار جهاني
فصل ششم: حج و آسيب شناسي امت اسلامي
فصل هفتم: نقش عالمان و انديشمندان اسلامي در بازگشت به ارزش هاي اصيل حج
فصل هشتم: حج و مسئله فلسطين
فصل نهم: نقش حج در طرد انديشه ملي گرايي و ناسيوناليسم
فصل دهم: حج و انقلاب اسلامي
فصل يازدهم: نقش اثرگذار حج در تغيير گفتمان حاكم در جامعه جهاني
فصل دوازدهم: حج و حاكمان دست نشانده غرب
 
كتاب «حج در انديشه حضرت امام و مقام معظم رهبري» نوشته آقايان عبدالناصر خليلي و ناصر سيدابراهيمي و علي خليلي در گروه مطالعات اجتماعي پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در خرداد ماه 1394 توسط نشر مشعر در 308 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.