العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

«پژوهشي فقهي پيرامون نماز زيارت» نوشته رضا سلم آبادي منتشر شد

تاريخ انتشار:02/04/1394
كتاب «پژوهشي فقهي پيرامون نماز زيارت» نوشته رضا سلم آبادي در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در خرداد ماه 1394 توسط نشر مشعر منتشر شده است.
 نماز زيارت، به عنوان يك عمل عبادي، موضوعي فقهي تلقي مي‌شود كه محل ابتلاي هر زائري است. بنابراين پاسخ به مسائل آن راهگشاي همه زائران مؤمن خواهد بود.
سؤال اصلي درباره اين موضوع كه نگارنده در پي پاسخ آن بوده است، اين است كه آيا نماز زيارت، مشروعيت دارد؟ البته سؤالات متعدد ديگري نيز درباره اين موضوع، مطرح است؛ از جمله:
ـ حكم نماز زيارت از ادله متقن استفاده مي‌شود يا از باب «تسامح در ادله سنن» مي‌باشد؟
ـ نماز زيارت براي چه كساني خوانده مي‌شود؟ معصوم يا غيرمعصوم؟!
ـ زمان آن چه وقت است؟ قبل از زيارت يا بعد از آن؟
ـ مكان نماز زيارت كجاست؟
ـ نيت نماز زيارت چگونه است؟
ـ نماز زيارت چند ركعت است؟ (كميت)
ـ كيفيت نماز زيارت چگونه است؟ (چه سوره‌هايي در آن خوانده مي‌شود؟)
ـ نيابت و تطوع در نماز زيارت، چگونه است؟
اين تحقيق پاسخگوي نياز هزاران زائري است كه به زيارت‌گاه‌هاي مذهبي مشرف مي‌شوند. همچنين روحانيان محترم كاروان‌هاي حج، عمره، عتبات و سوريه، با مطالعه اين نوشتار، مي‌توانند انواع سؤالات زائران را درباره اين موضوع، به‌طور كامل، پاسخگو باشند.
از آنجا كه اين نوشتار، نخستين تحقيق منسجم در اين موضوع است، مي‌تواند زمينه تتبع بيشتر را براي محققان محترم فراهم آورد.