العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

مجموعه مقالات فقهي فصلنامه «ميقات حج» در سه جلد منتشر شد

تاريخ انتشار:08/04/1394
فصلنامه «ميقات حج» اولين نشريه تخصصي به زبان فارسي در حوزه حج است، كه از سال 1371 تاكنون در موضوعات مرتبط با حج و زيارت حرمين شريفين، توانسته است 90 شماره منتشر كند.
اكثر اين مقالات توسط بزرگان اين عرصه و فضلاي توانمند حوزه علميه نوشته شده است. اهميت دانش فقه در مباحث مربوط به حج از يك سو و اتقان علمي مقالات نگاشته شده در اين فصلنامه از سوي ديگر گروه فقه و حقوق پژوهشكده را بر آن داشته تا مقالات فقهي اين نشريه را استخراج كرده و به ترتيب اعمال و مناسك حج چينش نمايد و آن را در قالب يك مجموعه سه جلدي با عنوان «حج در آينه فقه» منتشر كند تا پژوهشگران عرصه فقه الحج از مباحث انجام شده در اين رشته، كه پيشينه مباحث پژوهش فقهي و در برخي از موارد نو آوري و توليد علم به شمار مي‌رود آگاه شده و با تحقيقات جديد خود باعث پيشبرد اين دانش غني و كارآمد شوند.
اطلاعات مقالات مندرج در هر جلد در زير آمده است:
 
جلد اول
عمره مفرده يا مبتوله/ محمد علي مقدادي  
نگاهي دوباره در حكم عمره/ محمد رحماني
نگاهي به وجوب عمره، همراه با حج افراد و قران و وجوب تـأخير آن/ محمد رحماني     
استطاعت‏ (موضوع شناسي فقهي حج‏)/ محمد رحماني‏
استطاعت در حج/ حسن رهبري  
استطاعت در حج با رويكردي بر نظريات امام خميني/ ابراهيم صديقي  
استطاعت بذلي/ محمد زروندي رحماني
حج كودك/ شمس الله معلم كلايي
شرط نبودن همراهي محرم با زن در حج/ محمد قايني و اسد الله حاج جعفري
قاموس واژه‌ها، معاني شرعي و مفاهيم اصطلاحي و فقهي حج: احرام (2) / علي حجتي
كرماني حقيقت احرام در مذاهب اسلامي/ سيد علي حسيني
ميقات‏ (موضوعشناسي فقهي حج) / محمد رحماني
ميقات‌ها در حج/ احمد زماني
ميقات مسير مدينه/ سيدمرتضي موسوي شاهرودي
نگرشي نو به ميقات‏/ محمد فاضل لنكراني‏، ترجمه: معيني‏زاده
قاعده ميقاتيه «كُلُّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِحْرَام»/ ولي‌الله ملكوتي فر / علي اكبري
عدم محاذات جدّه با ميقات/ رضا مختاري
احتياط در تلبيه/ رضا مختاري
محرمات احرام‏ (پژوهشي گسترده در معاني و مفاهيم ‏اصطلاحي و فقهي حج) / علي حجتي كرماني
محرمات احرام/ رضا مختاري
جدال در حج/ علي حجتي كرماني‏
استظلال/ مصطفي آخوندي
استظلال در شب/ فتح الله خدادادي
يكي از مستحبات وقوف در عرفات/ رضا مختاري
قاعده مشعريه «كُلُّ مَنْ اَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحج»/ ولي الله ملكوتي فر و علي اكبري
استحباب قدم نهادن به مشعر براي صروره/ رضا مختاري
 
 
جلد دوم
جمرات كجاست؟/ مهدي پيشوايي و حسين گودرزي
نگرشي تازه به رمي جمرات/ مهدي مهريزي
تحقيقي جديد درباره رمي جمرات/ ناصر مكارم شيرازي
تحقيقي در مسئله رمي جمرات/ حسين يزدي اصفهاني
جمرات درگذشته و حال/ ناصر مكارم شيرازي
قرباني در حج تمتع (مكان قرباني در حج تمتع و مصرف آن) / يعقوب علي برجي
قرباني در حج و مقتضيات زمان/ حسن رهبري
مشكل قرباني در منا و راه حل فقهي آن/ سيد ابراهيم سيد علوي
قرباني در منا و مشكل اسراف/ محمدجواد ارسطا
پژوهشي در ذبح نيابتي (با اهتمام به ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني ره)/ مهدي مهريزي
حلق و تقصير/ احمد زماني
پژوهشي فقهي درباره طواف از طبقه اول مسجدالحرام/ محمد جواد فاضل لنكراني
طواف از طبقه بالا/ رضا مختاري
طواف معذورين/ عباس ظهيري
طواف از طبقه دوم مسجدالحرام/ مصطفي آخوندي
مصرف داروي ضد عادت ماهانه براي انجام اعمال حج و... / احمد عابدي
طواف و محدوده آن/ محمد رحماني
محدوده طواف/ روزبه بركت رضايي
مقام ابراهيم(ع) و نقش آن در طواف و نماز/ علي اكبر ذاكري
مقام ابراهيم(ع) و جايگاه آن در فقه/ مصطفي آخوندي
حجر اسماعيل و جايگاه آن در مباحث فقهي/ مصطفي آخوندي
استلام حجرالاسود ـ محمد رحماني
 
 
جلد سوم
احكام اختصاصي مكه و مسجدالحرام/ يعقوب جعفري
ورود جهانگردان غيرمسلمان به مكان‌هاي مقدس/ محمدحسن نجفي
خصوصيت فقهي محدوده كعبه/ عبدالله جوادي آملي
نماز جماعت پيرامون كعبه/ جعفر سبحاني تبريزي
استحباب خروج از باب حنّاطين/ رضا مختاري
استحباب ورود به مسجدالحرام از باب بني‌شيبه/ رضا مختاري
استحباب نماز روبه‌روي چهار ركن كعبه معظمه/ رضا مختاري
نماز مسافر در مكان‌هاي چهارگانه(1) و (2) / مهدي درگاهي
تبيين حكم امام(ره) بر حضور شيعيان در نمازهاي حرمين شريفين/ محمد صادق نجمي
تقيه مداراتي/ محمد فاضل لنكراني
تقيه مداراتي/ محمد رحماني
حَدْ و حكمت مدارا (تأملي در خصائص نگرش فقهي حضرت امام خميني درباره «مدارا با عامه»)/ محمد سروش محلاتي
اختلاف در هلال ذي حجه از جهت حكم حاكم عامه و حكم وقوفين/ محمدمهدي حسيني
فقه و مناسك حج در ارتباط با امور پزشكي و بهداشتي/ سيدمحمدعلي فقيهي
حج‏گزاري بدون پرداخت خمس/ رضا مختاري
امارت حج و زعامت حجاج/ سيد جواد ورعي