العربیه| جمعه|03 اسفند 1397|16 جمادی الثانی 1440

كتاب «مشهد النذور: مقبره عبيدالله از ذريه امام علي (ع) در بغداد» نوشته سيدمحمود ساماني منتشر شد

تاريخ انتشار:18/04/1394
زيارتگاه «مشهد النذور» در بغداد، مدفن عبيدالله بن محمد ابن عمر الاطراف بن علي، از نوادگان امام علي (ع) يا عبيدالله ابن محمد بن عمر الاشراف بن زين العابدين (ع) است. هر دوي آنها، محدث و افراد مورد احترام شناسانده شده اند.
زيارتگاه «مشهد النذور» در بغداد، مدفن عبيدالله بن محمد ابن عمر الاطراف بن علي، از نوادگان امام علي (ع) يا عبيدالله ابن محمد بن عمر الاشراف بن زين العابدين (ع) است. هر دوي آنها، محدث و افراد مورد احترام شناسانده شده اند. مشهور آن است كه منصور عباسي، فرد مدفون در مكان ياد شده را در نيمه سده دوم هجري بهش هادت رساند. اين آرامگاه، به تدريج، به زيارتگاهي مهم تبديل شد و با اعتقاد مردم و برخي دولتمردان به حاجت روا شدن در صورت نذر براي اين مرقد، به «قبرالنذور» و «مشهد النذور» شهرت يافت.
كتاب حاضر در سه فصل، تنظيم شده است؛ در فصل نخست، به اقوال مختلف درباره فرد مدفون در مشهدالنذور پرداخته شده است. معرفي پدر، جد و مادر عبيدالله بن محمد بن عمر اشرف و نيز عبيدالله بن محمد عمر اطرف و اوصاف هريك از آنان، از ديگر مباحث اين فصل است.
در فصل دوم، چگونگي شهادت عبيدالله و مدفن او، بررسي شده و ضمن اشاره به وجه تسميه مرقد به مشهدالنذور و همچنين قبرالنذور، به بازسازي‌هاي آن و نيز افراد صاحب‌نام مدفون در جوار عبيدالله، پرداخته است. فصل سوم نيز به فرزندان و نسل عبيدالله از نوادگان امام سجاد(ع) و نيز عبيدالله از نوادگان امام علي(ع) اشاره دارد.
 
كتاب «مشهد النذور: مقبره عبيدالله از ذريه امام علي (ع) در بغداد» نوشته سيدمحمود ساماني، عضو هيأت علمي گروه تاريخ و سسيره پژوهشكده حج و زيارت است و در تير ماه 1394 توسط نشر مشعر در 76صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.