العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

كتابي درباره مزارات منسوب به «محمد بن زيد علوي و فرزندش محمد»

تاريخ انتشار:29/04/1394
اين كتاب نوشته محمدمهدي بحرالعلوم، مدير گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت، است. نشر مشعر كتاب را در تيرماه 1394 در 108 صفحه و در قطع رقعي منتشر كرده است.
 
محمد بن زيد علوي معروف به محمد الاكبر و مشهور به مؤيد بالله، با قيام جاودانه خود، برگي بر صفحات تاريخ شيعه افزود و باعث شگفتي مأمون، خليفه عباسي شد. در برخي منابع از او به عنوان يكي از ائمه زيديه ياد شده است.
در اين كتاب زندگينامه و مزارات منسوب به او و نيز فرزندش، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است.
كتاب «محمد بن زيد علوي و فرزندش محمد: بررسي مزارات منسوب به ايشان» نوشته محمدمهدي بحرالعلوم است كه توسط نشر مشعر در تيرماه 1394 در 108 صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.