العربیه| جمعه|03 اسفند 1397|16 جمادی الثانی 1440

انتشار كتاب «فقه الحج: دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الاسلامية » نوشته شيخ محمدمهدي نجف

تاريخ انتشار:31/04/1394
نويسنده در اين كتاب مسايل فقهي حج را با رويكردي استدلالي و تطبيقي بررسي كرده است. اين كتاب به همت گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت آماده و منتشر شده است.
رويكردي تطبيقي در بيان مسايل فقهي حج، مطابق با نظريه‌هاي فقهي شيعه اماميه و فقه مذاهب اربعه اهل‌سنت است. نگارنده احكام و مناسك حج را همراه با ادله فقهي آن‎ها بيان داشته و موارد اتفاق و اختلاف نظر فقهاي شيعه و اهل‌سنت را منعكس كرده است. وي با رويكردي مقايسه‌اي و با هدف نزديك كردن ديدگاه‌هاي مذاهب اسلامي به يكديگر، به بيان اين مسايل همت نموده است.
كتاب « فقه الحج: دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الاسلامية » نوشته شيخ محمدمهدي نجف در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و  در تيرماه 1394 توسط نشر مشعر منتشر شده است.