العربیه| جمعه|03 اسفند 1397|16 جمادی الثانی 1440

بيست و دومين شماره «فرهنگ زيارت» منتشر شد

تاريخ انتشار:05/05/1394
نشريه «فرهنگ زيارت» نشريه اي است كه به بررسي ابعاد مختلف زيارت و اماكن زيارتي مي پردازد. اين شنريه به صاحب امتيازي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت و مدير مسئولي حجت الاسلام سيسدعلي قاضي عسكر منتشر مي شود.
شماره بيست و دوم نشريه «فرهنگ زيارت» كه ويژه بهار 1394 است شامل مقالات و گزارشهايي در حوزه هاي  اسرار و معارف زيارت، تاريخ و رجال، اماكن و آثار زيارتي و معرفي كتاب است.
عناوين مقالات و نويسندگان آنها در زير آمده است:
 
پيام هاي منبر امام حسين (ع)/ نوشته محمدمهدي آصفي، ترجمه محمدمهدي رضايي
 
عباس (ع) در كربلا/ سيدمحمدرضا حسيني جلالي
 
فرهنگ نامه زيارت/ جواد محدثي
 
سيره و تفكرات تقريبي آيت الله العظمي بروجردي (ره)/ عبدالرحيم اباذري
 
ابعاد پيدا و پنهان زيارت در گفتگو با آيت الله ابراهيم اميني
 
حذيفه بن يمان، صحابي بزرگ پيامبر (ص) و اميرالمؤمنين (ع)/ محمود مهدي پور
 
مباشران و دستياران قتل امير مؤمنان (ع)/ محمدباقر پوراميني
 
اولين ها در كربلا/ نوشته فاضل عرفان، ترجمه محمدحسن خوشنويس
 
حركت فرهنگي و ادبي در كربلا/ سيدسلمان هادي آل طعمه، ترجمه حسين ريحاني
 
زيارت در نگاه زيديه/ سيدعلي ميراحمدي
 
شعر (زيارت در ادبي فارسي)
 
گذر و نظري بر كتاب «بيوتات كربلا»/ غلامرضا گلي زواره
 
معرفي بزرگان كوفه در كتاب «اعلام كوفه»/ علي احمدي