العربیه| شنبه|29 دي 1397|12 جمادی الاولی 1440

كتاب «توحيد افعالي از نگاه مذاهب و فرق اسلامي» منتشر شد + متن كامل

تاريخ انتشار:15/05/1394
در اين كتاب ضمن بيان معنا و مفهوم توحيد افعالي و گزارش و ارزيابي اجمالي ديدگاه مذاهب اسلامي در اين باره، به نقد و بررسي ديدگاه وهابيت درباره اين موضوع پرداخته است. نويسنده مبناي بسياري از تفكرات انحرافي وهابيان را فهم نادرست آنان از توحيد افعالي و موضوعات مربوط به آن دانسته است.
از اقسام توحيد كه انسان موحد در حوزه انديشه و نظر بايد اعتقاد به آن داشته باشد، توحيد افعالي است. هريك از فرق اسلامي و انديشمندان مسلمان، در بيان حقيقت آن و مسائل مربوطه‌اش، مانند رابطه‌ توحيد افعالي با نظام علّيت، اختيار انسان، شرور و... ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح كرده‌اند. در اين نوشتار ضمن گزارش و ارزيابي اجمالي ديدگاه مذاهب اسلامي در اين باره، به ارزيابي ديدگاه فرقه وهابيت نيز پرداخته شده است؛ زيرا مبناي بسياري از تفكرات انحرافي اين جريان، فهم نادرست آنان از اين حقيقت است. 
اين كتاب داراي يك مقدمه و چهار فصل است. در فصل نخست، «تعريف توحيد و اقسام آن»، در فصل دوم «حقيقت توحيد افعالي»، در فصل سوم «توحيد افعالي و نظام عليت» و در فصل چهارم موضوع « توحيد افعالي و اختيار» بررسي شده است.
كتاب «توحيد افعالي از نگاه مذاهب و فرق اسلامي» نوشته حسن تركاشوند، عضو گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت، در مرداد ماه 1394 توسط نشر مشعر در 208صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.