العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

چهارمين جلسه هيئت امناي پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد

تاريخ انتشار:24/05/1394
چهارمين جلسه هيئت امناي پژوهشكده حج و زيارت، روز پنج شنبه، 22 مرداد 1394 در سالن جلسات پژوهشكده با حضور اعضا برگزار شد. در اين جلسه گزارش عملكرد سال گذشته توسط رييس پژوهشكده ارائه شد و حاضران رهنمودها و نقطه نظرات خود را مطرح كردند.