العربیه| چهارشنبه|28 آذر 1397|10 ربیع الثانی 1440

چهارمين جلسه هيئت امناي پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد

تاريخ انتشار:24/05/1394
چهارمين جلسه هيئت امناي پژوهشكده حج و زيارت، روز پنج شنبه، 22 مرداد 1394 در سالن جلسات پژوهشكده با حضور اعضا برگزار شد. در اين جلسه گزارش عملكرد سال گذشته توسط رييس پژوهشكده ارائه شد و حاضران رهنمودها و نقطه نظرات خود را مطرح كردند.