العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

كتاب «حج 32» منتشر شد

تاريخ انتشار:29/05/1394
گزارشي از برگزارى آيين حج ۱۴۳2 قمرى (۱۳90 خورشيدى) است. اين نوشتار، كارهاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى، عبادى، سياسى و اجرايى بعثه جمهورى اسلامى ايران را گزارش ميكند.
بعثه مقام معظم رهبري، مراسم هر ساله حج را به صورت اختصاصي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهد و در قالب گزارشي مشروح و مقرون ‏به تبيين اوضاع و احوال زمان حج، شناسنامه‌اي براي حج هر سال تهيه مي‌كند، تا هم كارنامه حج آن سال به تصوير كشيده شود و هم با تبيين ‏نوآوري‌ها، مشكلات و محدوديت‌هاي آن سال، چراغي فراسوي راه آيندگان در انجام هرچه بهتر حج باشد. به همين سبب اين گزارش، ‏گزارشي از روند حج گزاري سال ۱۴۳2 قمري/۱۳۹0 شمسي است و كوشيده است تا آيينه‌اي جهت انعكاس ابعاد و زواياي مختلف حج ‏در اين سال باشد. ‏
نويسنده گزارش خود را در يك مقدمه، پنج فصل، اختتاميه و ملحقات، تنظيم كرده است.
در فصل اول كتاب، به تحليل و تبيين مطالبات رهبري در ديدار با حجاج و كارگزاران حج و اخبار و گزارش‌هاي خبري درباره هفته حج و پيش از عزيمت زائران به عربستان پرداخته شده است.
فصل دوم به وقايع‌نگاري روزانه حج 90 اختصاص دارد.
فصل سوم درباره گزارش گفت‌وگو با گروهي از صاحب‌نظران، پيش‌كسوتان، مديران و كارگزاران حج و آشنايي با ديدگاه‌هاي آنان است. اين فصل با هدف ثبت و ماندگاري تجارب، توصيه‌ها و خاطرات چهره‌هاي مؤثر و پيش‌كسوت حج براي استفاده نسل‌هاي بعد، تهيه و تنظيم شده است.
فصل چهارم آشنايي با حجم عظيم فعاليت‌هاي آشكار و پنهان ستاد حج جمهوري اسلامي ايران، براي برگزاري حجي آرام و مطلوب است.
در فصل پنجم، با بازنگري در عمليات، عناصر و مؤلفه‌هاي حج، به مهم‌ترين آسيب‌ها و راهكارهاي برون‌رفت از آنها پرداخته شده است. ختامه مسك، عنوان بخش پاياني كتاب است كه به گزارش ديدار مسئولان حج جمهوري اسلامي ايران با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ‌پس از پايان عمليات حج، مي‌پردازد. ملحقات كتاب نيز شامل سفرنامه تصويري حج، فهرست موضوعات و اعلام و شخصيت‌هايي است كه نام و يادي از آنها در كتاب آمده است.
 
كتاب «حج 32؛ حج گزاري سال 1432 ق. برابر با سال 1390ش. : روزشمار سفر به سرزمين رازها و رمزها» نوشته عبدالرسول هاجري در پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده است و توسط نشر مشعر ر 867 صفحه و در قطع وزيري در مرداد ماه 1394 منتشر شده است.