العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

"تجليل از پژوهشگر پژوهشكده حج و زيارت در "سومين همايش امام علي پژوهان"

تاريخ انتشار:16/07/1394
در سومين همايش امام علي پژوهان، از جناب آقاي اجمد خامه يار، بابت تأليف دو كتاب «جغرافياي تاريخي مسير امام علي (ع) به صفين» و «قنبر غلام علي (ع)» تجليل به عمل آمد. گفتني است اين دو كتاب چندي پيش از سوي پژوهشكده حج و زيارت منتشر شده بودند.
سومين همايش امام علي پژوهان، به اهتمام مركز تحقيقات امام علي (ع) (وابسته به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)، در صبح روز چهارشنبه 8 مهر 1394 در سالن حكمت همين پژوهشگاه در تهران برگزار شد و در آن شماري از اساتيد دانشگاه و شماري از امام علي پژوهان حضور يافتند.
در آغاز مراسم، دكتر محمود جنيدي جعفري رئيس مركز تحقيقات امام علي (ع) و سپس دكتر حسينعلي قبادي سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، و در ادامه، پروفسور افتخار حسين عارف، شاعر و علي‌پژوه پاكستاني، به ايراد سخناني پرداختند.
در بخش پنل علمي، دكتر سيد مهدي جعفري استاد بازنشسته دانشگاه شيراز، دكتر علي‌اصغر عزت‌پور استاد دانشگاه تهران و سركار خانم اشرف بروجردي معاون فرهنگي و اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سخنراني نمودند.
در پايان مراسم، شماري از نويسندگان و پژوهشگراني كه به قلم آنها، آثار و تأليفاتي در ارتباط با امام علي (ع) منتشر شده بود، مورد تجليل و قدرداني قرار گرفتند. از جمله از جناب آقاي خامه يار، از پژوهشگران پژوهشكده حج و زيارت، بابت تأليف دو كتاب «جغرافياي تاريخي مسير امام علي (ع) به صفين» و «قنبر غلام علي (ع)» كه چندي پيش از سوي پژوهشكده منتشر شده اند، تجليل به عمل آمد.
 
قنبر غلام علي (ع)
احمد خامه يار، 127صفحه، رقعي.
نشر: اسفند 1393

نويسنده در اين اثر، از چند منظر شخصيت قنبر را بررسي كرده است. كتاب در چهار فصل تنظيم شده كه عناوين آن‌ها به شرح زير است: ۱) قنبر در منابع تاريخي و روايي؛ ۲) فرزندان و نوادگان قنبر؛ ۳) قنبر در ادب و هنر و فرهنگ عامه؛ ۴) زيارتگاه‌ها و مكان‌هاي منسوب به قنبر. 
  
 
جغرافياي تاريخي مسير امام علي (ع) به صفّين
احمد خامه يار، 152صفحه، رقعي
نشر: تير 1394
موضوع اين كتاب، بازشناسي مسير لشكر امير مؤمنان علي (ع) از كوفه تا صفّين، و مسير بازگشت آن حضرت و منزلگاه‌هاي ايشان در طول اين مسيرها، و نيز بازشناسي محل دقيق و موقعيت جغرافيايي كنوني منطقه صفّين است. داده‌ها و يافته‌هاي ارائه شده در قالب اين كتاب، از يك سو مبتني بر پژوهش كتابخانه‌اي و مستند به منابع تاريخي و جغرافيايي كهن و دست اول بوده؛ و از سوي ديگر مبتني بر تحقيقات ميداني گسترده نگارنده اين سطور بوده است كه از بخش قابل توجهي از اين مسير، عمدتاً در خاك سوريه و نيز در مناطقي از خاك عراق، بازديد كرده است.