العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440

كتاب «بقيع در آينه تاريخ» منتشر شد

تاريخ انتشار:27/07/1394
اين كتاب كه به همت گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت منتشر شده است، شامل هشت مقاله درباه بقيع و ابعاد آن است كه قبلا در فصلنامه «ميقات حج» منتشر شده است.
مجموعه مقالاتي درباه بقيع و ابعاد آن است كه پيشتر در فصلنامه «ميقات حج» منتشر شده است. اطلاعات مقالات عبارتند از:
«مزار بقيع» نوشته علي اكبر حسني؛ «تخريب بقيع به روايت اسناد» نوشته سيدعلي قاضي عسكر؛ «تاريخ حرم ائمه بقيع» نوشته محمدصادق نجمي؛ «حرم جناب ابراهيم فرزند رسول خدا(ص)» نوشته محمدصادق نجمي؛ «حرم همسران و دختران رسول خدا(ص)» نوشته محمدصادق نجمي؛ «بقعه عقيل بن ابي طالب و ابوسفيان بن حارث» نوشته محمدصادق نجمي؛ «بقعه حليمه سعديه و صفيه عمه رسول خدا(ص)» نوشته محمدصادق نجمي؛ «بقعه اسماعيل فرزند امام صادق (ع)» نوشته محمدصادق نجمي.     
كتاب «بقيع  در آينه تاريخ: مجموعه مقالات فصلنامه ميقات حج پيرامون بقيع» نوشته جمعي از نويسندگان، در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در شهريور ماه 1394 توسط نشر مشعر در 284صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.