العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

كتاب «تحليل محتوايي زيارتنامه ها» منتشر شد

تاريخ انتشار:09/08/1394
در زيارتنامه‌هاي امامان معصوم (ع)، محورهايي وجود دارد كه در بيشتر زيارتنامه‌ها مشترك است. البته محورهايي نيز وجود دارد كه مخصوص زيارتگاه و امام خاص مي‌باشد. محقق ارجمند جناب آقاي «مجتبي حيدري»، اين محورها و مفاهيم غني را در پژوهشي با عنوان «تحليل محتوايي زيارتنامه‌ها» شناسايي و با رويكرد اخلاقي ـ تربيتي تبيين كرده و نتيجه آن را پيش‌روي علاقه‌مندان به مكتب اهل بيت (ع) قرار داده است.
در زيارتنامه‌هاي امامان معصوم (ع)، محورهايي وجود دارد كه در بيشتر زيارتنامه‌ها مشترك است. البته محورهايي نيز وجود دارد كه مخصوص زيارتگاه و امام خاص مي‌باشد. لذا نويسنده در اين نوشتار سعي كرده با تحليل زيارتنامه‌ها، با رويكردي اخلاقي ـ تربيتي، قطره‌اي از درياي بي‌كران معارف ديني را كه در زيارتنامه‌هاي پيشوايان دين آمده است، جست‌وجو و بررسي نمايد. اين كتاب شامل هشت فصل است:
فصل اول: كليات و مفاهيم؛ فصل دوم: جايگاه اهل‌بيت: در نظام هستي در زيارتنامه ها؛ فصل سوم: عرضه عقيده و دين به اهلبيت: در زيارتنامه‌ها؛ فصل چهارم: نكات اخلاقي-تربيتي در آداب زيارت؛ فصل پنجم: باريابي به محضر خداوند در زيارتنامه‌ها؛ فصل ششم: دعا و عرض نياز به درگاه خداوند در زيارتنامه‌ها؛ فصل هفتم: خصوصيات اخلاقي - رفتاري امامان معصوم: در زيارتنامه ها؛ فصل هشتم: پيام‌هاي اخلاقي -تربيتي زيارت و زيارتنامه‌ها
كتاب «تحليل محتوايي زيارتنامه ها با رويكرد اخلاقي-تربيتي»، نوشته حجت الاسلام مجتبي حيدري، عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشكده حج و زيارت, است كه در آبان ماه 1394 توسط نشر مشعر در 294 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.