العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

فراخوان پذيرش مقاله "پژوهشنامه حج و زيارت"

تاريخ انتشار:01/09/1394
پژوهشكده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر انديشه‌هاي نو در حوزه مطالعات حج و زيارت، در حال آماده‌سازي و انتشار «دو فصلنامه» تخصصي با عنوان «پژوهشنامه حج و زيارت» با رويكرد علمي- پژوهشي است.
پژوهشكده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر انديشه‌هاي نو در حوزه مطالعات حج و زيارت، در حال آماده‌سازي و انتشار «دو فصلنامه» تخصصي با عنوان«پژوهشنامه حج و زيارت»با رويكرد علمي- پژوهشي است. بدينوسيله از همه پژوهشگران، اعضاي محترم هيئت علمي، دانشجويان و دانش آموختگان گرامي دعوت مي‌شود، مقالات علمي-پژوهشي خود را در زمينه مطالعات حج و زيارت جهت چاپ در اين نشريه به پست الكترونيكي jhz@hajj.ir  ارسال نمايند. شايان ذكر است، اخذ مجوز علمي‌-پژوهشي منوط به انتشار دو شماره از نشريه و ارزيابي و تاييد آن از سوي مراجع مربوطه خواهد بود.