العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

پي گيري ابعاد حقوقي «حادثه منا» در نشست رئيس پژوهشكده حج و زيارت با اعضاي گروه فقه و حقوق دانشگاه فردوسي مشهد

تاريخ انتشار:06/10/1394
جلسه مشترك حضرت حجت الاسلام والمسلمين دكتر عليزاده موسوي رياست پژوهشكده حج و زيارت با اعضاي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي و نيز رياست دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد درباره حادثه مني برگزار گرديد.
جلسه مشترك دكتر عليزاده موسوي، رئيس پژوهشكده حج و زيارت با  اعضاي گروه حقوق و مسئول گروه فقه و رياست دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد در روز چهار شنبه دوم دي ماه 1394 در محل دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد. 
در اين جلسه كه به منظور گفتگو درباره چگونگي پي گيري ابعاد حقوقي فاجعه مني برگزار شد؛ دكتر سيد حسين حسيني و دكتر سيد مهدي سيدزاده از اعضاي گروه حقوق، دكتر فخلعي مسئول گروه فقه و دكتر رئيسيان رياست دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي حضور داشتند.
در ابتداي اين جلسه، حجت الاسلام والمسلمين عليزاده موسوي ضمن معرفي پژوهشكده و فععاليتهاي آن، خواستار برگزاري جلساتي به صورت تخصصي در دانشگاه فردوسي به منظور يافتن راه حلي سريع در جهت پي گيري حادثه مني  شد.
 در ادامه دكتر فخلعي، مدير گروه فقه دانشكده الهيات ضمن تشكر از پژوهشكده كه مجامع دانشگاهي را نيز درگير اين قضيه كرده اند پيشنهاد دادند: اولاً به دليل اين كه اين موضوع اگر از طريق فقهي پي گيري شود الزامي براي عربستان نخواهد داشت لذا بايد اين موضوع از طريق حقوق بين الملل نيز پي گيري شود، ثانياً كارگروه تخصصي در اين زمينه تشكيل شود تا سريعتر به نتيجه برسد.
در ادامه دكتر سيدزاده دانشيار گروه حقوق كه خود نيز در حج امسال حضور داشته، دانشگاه فردوسي را اولين دانشگاهي دانستند كه در اين زمينه با تشكيل نشست تخصصي به واكاوي اين موضوع پرداخته است. وي تصريح كرد امكان سنجي پي گيري فاجعه منا از حيث حقوق بين الملل طرحي است كه در اين دانشگاه در حال پي گيري است.
در ادامه دكتر حسيني، مدير گروه حقوق دانشگاه مسئله منا را مشكلي دانستند كه نبايد نسبت به آن مطالعه واكنشي داشته باشيم، وي تصريح كرد محاكمه عربستان يا طرح مسائلي مانند اداره بين المللي حج در عمل غير ممكن است و پيشنهاد دادند اين مسئله بايد در سه بعد حقوقي، فقهي و سياسي پي گيري شود؛ ايشان تاكيد كردند چون غالب مشكلات در اين زمينه سياسي است پس راهكار ديپلماتيك در سطح بالا، بهترين راه حل براي پايان دادن به اين ماجرا است.
در ادامه دكتر رئيسيان رياست دانشكده الهيات، ضمن تشكر و استقبال از طرح اين موضوع در دانشگاه فردوسي، آمادگي كامل دانشگاه جهت انجام طرح هاي مورد نظر پژوهشكده را اعلام و همكاري هاي علمي پژوهشي مورد تأكيد قرار دادند.