العربیه| جمعه|01 شهريور 1398|21 ذی الحجه 1440

حج در آينه تاريخ: مجموعه مقالات تاريخي فصلنامه ميقات حج منتشر شد

تاريخ انتشار:10/10/1394
اين كتاب، شامل مقالات تاريخي منتشر شده در حدود 90 شماره نشريه ميقات حج است. جلد نخست اين كتاب شامل 15 مقاله است.
اين كتاب، شامل مقالات تاريخي منتشر شده در حدود 90 شماره نشريه ميقات حج است. مقالات جلد نخست اين كتاب عبارتند از: حج در امتداد زمان؛ حج در رهگذر تمدن­ها؛ سير تاريخي حج در قرآن؛ انحرافات مناسك حج در عصر جاهليت؛ حوادث تاريخي مكه ؛ واليان مكه(از صدر اسلام تاكنون)؛ تحقيقي پيرامون شعب ابي طالب؛ فتنه قرامطه در مكه؛ پيشينه تاريخي طواف؛ نبرد بدر؛ جامعه شيعه در مدينه منوره؛ موقعيت يهود در مدينه؛ يهوديان مدينه؛ گروههاي عمده يهودي در مدينه؛ بنوقريظه سومين گروه يهودي در مدينه.
كتاب «حج در آينه تاريخ: مجموعه مقالات تاريخي فصلنامه ميقات حج» در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در دي ماه 1394 توسط نشر مشعر در 2 جلد منتشر شده است.