العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

جلسه هم انديشي "بررسي ظرفيت‌ها و راهكارهاي بهره‌وري بيشتر از فرصت اربعين" در پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد

تاريخ انتشار:07/11/1394
به منظور بهر ه برداري بهتر و مناسبت تر از ظرفيت هاي اربعين حسيني و نيز شناسايي راهكارهايي جهت بهره وري بشتز از اين اين موقعيت، جلسه هم انديشي با حضور برخي از صاحبنظران در پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد.
به منظور بهر ه برداري بهتر و مناسبت تر از ظرفيت هاي اربعين حسيني و نيز شناسايي راهكارهايي جهت بهره وري بشتز از اين اين موقعيت، جلسه هم انديشي با حضور برخي از صاحبنظران در پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد.
در اين جلسه، ابتدا حجت الاسلام دكتر عليزاده موسوي، رئيس پژوهشكده حج و زيارت به اهميت فرصت اربعين اشاره كرد و به تبيين اين واقعيت پرداخت كه اين پديده در جهان اسلام بي‌نظير است و اگر به درستي به ظرفيت‌هاي مختلف آن توجه شود، دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه خواهد داشت.
ايشان بيان داشتند، به همين جهت پژوهشكده حج و زيارت تلاش كرده است طرحي را براي بهره برداري هرچه بيشتر از اين فرصت و كاهش آسيب‌هاي احتمالي آن آماده سازد كه نقش دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف در آن مشخص شده باشد و بتواند نقشه راهي در به انجام رساندن قابليت‌هاي بي‌شمار اربعين حسيني باشد.
در ادامه جلسه، از سوي حجت الاسلام و المسلمين دكتر زينتي طرحي در اين زمينه ارائه شد. اين طرح در سه سطح تهيه شده است: 1. سطح تحليل خرد؛ 2. سطح تحليل مياني ؛ 3. سطح تحليل كلان.
جناب آقاي زينتي در تشريح اين طرح بيان كردند كه سطح تحليل خرد، در پاسخ به اين پرسش است كه زائر مطلوب اربعين چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد. همچنين سطح مياني، در پي يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه وظائف و مسئوليت‌هاي نهادهاي رسمي و داوطلب چيست؟ و سطح كلان، تحليل محيطي در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... ارائه مي كند. همچنين براي هر سطح نيز اهدافي تعريف شده و پرسش‌هاي فرعي استخراج شده است.
در ادامه جلسه حاضرين در جلسه به ارائه نظرات خود درباره اين طرح پرداختند و مصوب شد مجري محترم با توجه به ديدگاه حاضران طرح خود را پيش ببرد و مصاحبه‌هاي اكتشافي بيشتري را براي پربارتر كردن طرح سامان دهد.