العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

مشاركت گروه تاريخ پژوهشكده در برگزاري كارگاه آموزشي «بوم شناسي جهان تشيع در حوزه خليج فارس»

تاريخ انتشار:11/12/1394
دومين نشست بوم شناسي تشيع در سال جاري در دانشگاه اصفهان با ارايه 14 سخنراني از اساتيد تاريخ دانشگاه ها و مراكز پژوهشي روز يكشنبه، هشتم در تالار صائب دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان برگزار شد.
به همت گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، كارگاه آموزشي- بين المللي "بوم شناسي جهان تشيع" با محوريت كشورهاي حوزه خليج فارس با هدف شناسايي جريان‌هاي فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي شيعيان، توانمندي‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي آموزشي، آسيب شناسي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي شيعيان و ژئوپلتيك شيعه در كشورهاي حوزه خليج فارس روز يكششنبه، هشتم اسفند ماه 1394 در  تالار صائب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان برگزار شد. گروه تاريخ پژوهشكده حج و زيارت با حضور در اين كارگاه و ارائه سخنراني هايي حضوري جدي در اين نشست داشتند.
دكتر اصغر منتظر القائم، دبير علمي نشست ها و مجري كارگاه ها در گفتگو با خبرنگاران، درباره اين رويداد گفت: دومين نشست بوم‌شناسي تشيع در سال جاري در دانشگاه اصفهان با ارايه 14 سخنراني از اساتيد تاريخ دانشگاه‌ها و برگزاري ميزگرد، برنامه پرسش و پاسخ با رويكرد تبادل‌نظر برگزار شد.
ايشان بيان كرد: قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه سلسله نشست‌هايي درباره شيعه شناسي برگزار كرده كه يكي از محورهاي اساسي آن، مباحث بوم‌شناسي تشيع است. اين كارگاه دومين نشست درباره بوم‌شناسي تشيع در سال جاري است كه اساتيدي از دانشگاه‌هاي اصفهان، تهران و قم به ارايه مقاله در موضوعات جغرافيايي، مردم‌شناسي، اعتقادات، جمعيت و زيارتگاه‌هاي شيعيان منطقه خليج‌فارس پرداختند. 55 چكيده مقاله در كتاب همايش نيز به چاپ رسيده است.
وي ادامه داد: موقعيت ژئوپلتيك شيعه در خليج‌فارس، وجود ذخاير گسترده نفتي و گازي در منطقه خليج‌فارس، جمعيت فراوان مسلمان اين منطقه كه به رقم 125 ميليون نفر مي‌رسد، ميراث فرهنگي و تمدني، ارتباطات شيعيان، نقش انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي اين منطقه، رشد مطالعات شيعه شناسي و روابط فرهنگي و تحولات تاريخي منطقه از جمله موارد ضرورت برگزاري اين كارگاه به شمار مي‌آيد.
مجري كارگاه بوم‌شناسي جهان تشيع در حوزه خليج‌فارس درباره اهداف اين كارگاه تصريح كرد: گسترش مطالعات شيعه شناسي، برنامه دار كردن موضوعات مطالعه و تبادل‌نظر اساتيد با تحقيقات نوين مستشرقان و شيعه شناسان مسلمان و غيرمسلمانان نيز آشنايي بيشتر محققان، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تكميلي با عرصه‌هاي مطالعات تشيع از اهداف برگزاري اين كارگاه آموزشي است.
گفتني است مدير گروه تاريخ به همراه برخي از اعضا و همكاران گروه تاريخ پژوهشكده حج و زيارت در اين نشست حضور داشتند كه عناوين سخنراني هايشان به شرح زير است:
تشيع و دولت هاي شيعي در سواحل جنوبي خليج فارس؛ دكتر سيدمحمود ساماني
گونه شناسي مزارات شيعيان در بحرين و منطقه شرقي عربستان؛ جناب آقاي احمد خامه يار
عرصه ­ها و عامل شيعه ستيزي و شيعه هراسي معاصر در منطقه خليج فارس با تأكيد بر يك دهه اخير؛ جناب آقاي محمدرضا زارع خورميزي