العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

انتشار 58 عنوان كتاب و نشريه توسط پژوهشكده حج و زيارت در سال 1394

تاريخ انتشار:09/01/1395
با تلاش و كوشش اعضاي گروه هاي علمي و واحدهاي ديگر پژوهشكده و نيز حمايت و برنامه ريزي مديران پژوهشكده در سال 1394، 58 عنوان كتاب ونشريه توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر شد