العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

نقد مباني وهابيت از ديدگاه دانشمندان معاصر اهل سنت

تاريخ انتشار:17/01/1395
در اين كتاب مباني و آراي وهابيت از ديدگاه برخي چهره هاي سرشناس و معاصر اهل سنت همچون محمدسعيد رمضان البوطي، حسبن بن فرحان مالكي، محمد بن علوي مالكي و حسن سقاف نقد و بررسي شده است. اين كتاب نوشته علي رئيسي است و توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر ميشود.
در پژوهش حاضر كه رساله علمي نگارنده در دوره تخصصي سطح سه (كارشناسي ارشد) كلام است، سعي شده است به‌جاي تكرار سخنان ناقداني مانند احمد زيني دحلان، سليمان بن عبدالوهاب و... كه بارها در كتب نقد وهابيت بيان شده است، نگاهي به منتقدان معاصر داشته باشد. منتقداني كه برخي از آنان، هنوز به روش سلفي‌گري پايبندند و در مدارس و فضاي عربستان سعودي رشد يافته‌اند مانند شيخ حسن بن فرحان مالكي و محمد بن علوي مالكي. دو شخصيت ديگر اين تحقيق، يكي شهيد محمد رمضان البوطي است و ديگري حسن بن سقاف اردني است. هر دو از عالمان قابل احترام در مناطق مختلف جهان اسلام و به طور خاص در بلاد شام هستند. 
كتاب نقد مباني  و آراي وهابيت (از ديدگاه محمدسعيد رمضان البوطي، حسن بن فرحان مالكي، محمد بن علوي مالكي و حسن سقاف) نوشته علي رئيسي در پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در اسفند 1394 در 312صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.