العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

كتاب «تقابل سلفي گري با شيعه و اهل سنت» منتشر شد

تاريخ انتشار:18/01/1395
كتاب «تقابل سلفي گري با شيعه و اهل سنت» ترجمه بخش هايي از كتاب «السلفية بين أهل السنة والإمامية» نوشته سيد محمدمهدي كثيرري است. اين كتاب تحت نظارت گروه كلام پژوهشكده حج و زيارت توسط آقاي علي زماني ترجمه و توسط نشر مشعر در اسفند 1394 منتشر شده است.
نويسنده در اين كتاب با رويكردي تاريخي ـ كلامي كه مبتني بر پژوهشي تحليلي و تحقيقي است، عقايد سلفيه حشويه و وهابيت را بررسي و ريشه‌يابي كرده است. وي اطلاعات تاريخي، كلامي، تفسيري، حديث‌شناختي، سياسي و جامعه شناختي ارزشمندي را پيش روي خواننده گرامي قرار مي‌دهد. بخش اول كتاب، به تبيين مفاهيم سلف، حشو، اهل‌سنت و شيعه مي‌پردازد و در ادامه، نقش مذهب حنبلي در پيدايش حشويه و همچنين تلاش ابن تيميه در بازسازي انديشه حشوگرايي را بررسي مي‌كند. بخش دوم آن كه جلد دوم كتاب را تشكيل مي‌دهد (در دست چاپ) به بيان تعارض‌‌هاي ميان سلفيه با اهل‌سنت و شيعه اختصاص دارد.