العربیه| چهارشنبه|30 آبان 1397|12 ربیع الاول 1440

با مشاركت پژوهشكده حج و زيارت و برخي مراكز علمي ديگر "همايش سيره و زمانه حضرت امام جواد (ع)" توسط انجمن تاريخ پژوهان حوزه علميه برگزار مي شود

تاريخ انتشار:29/01/1395