العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

نود و سومين شماره فصلنامه علمي-ترويجي ميقات حج (ويژه فاجعه منا) منتشر شد

تاريخ انتشار:19/02/1395
شماه نود و سوم فصلنامه "ميقات حج" كه نخستين شماره علمي-ترويجي اين نشريه پس از اعطاي امتياز علمي-ترويجي به اين نشريه توسط كمسيون نشريات علمي نيز هست و ويژه فاجعه منا است شامل هشت مقاله علمي درباره ابعاد حقوقي، فقهي، كلامي و تاريخي اين فاجعه منتشر شد. اين شماره مربوط به پاييز 1394 است.
در شماره نود و سوم فصلنامه ميقات حج (ويژه فاجعه منا) اين مقالات آمده است:
- نگاهي به عرصه هاي پژوهشي فاجعه منا / سردبير  pdf
- گزارش واقعه منا / محمدحسن شجاعي فرد  pdf
- مكان هاي مقدس در آموزه هاي اسلامي و حقوق بين الملل / سيدمحمدعلي هاشمي  pdf
- ديه قتيل الزحام در فقه فريقين / مهدي درگاهي  pdf
- بسترهاي حمايتي از حجاج آسيب ديده در پرتو مسئوليت بين المللي دولت عربستان / مسعود راعي  pdf
- اجرت نايب جان باخته در فاجعه منا / اميد زماني  pdf
- حادثه منا و قضا و قدر الهي (نقد توجيه وهابيت) / مهدي نكويي ساماني و رحمت الله ضيايي  pdf
- نگاهي به تاريخ منا و حوادث آن / محمدسعيد نجاتي  pdf
- مهاجران الي الله / داود حسيني  pdf