العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار كتاب "نقش اهداي خيرات در تكامل برزخي اموات"

تاريخ انتشار:25/02/1395
كتاب "نقش اهداي خيرات"نوشته حجت الاسلام غلامرضا رضايي، عضو گروه كلام پژوهشكده حج و زيارت است و توسط نشر مشعر در ارديبهشت 1395 در 204صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.
 
نويسنده در اين كتاب، به اثبات تأثير خيرات در تكامل برزخي اموات، با رويكرد نقد وهابيت مي پردازد. اين كتاب، در چهار فصل سامان يافته است: فصل اول: مفاهيم و كليات؛ فصل دوم: حيات برزخي انسان؛ فصل سوم: تكامل برزرخي از منظر عقل و نقل؛ فصل چهارم: خيرات و چگونگي تأثير آن در تكامل برزخي.