العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

انتشار "كتابشناسي عدم تحريف قرآن"

تاريخ انتشار:25/02/1395
كتابشناسي عدم تحريف قرآن" به كوشش آقاي كاظم استادي تهيه شده و پس از ارزيابي در پژوهشكده حج و زيارت، توسط نشر مشعر در ارديبهشت ماه 1395 منتشر شده است.
 
اين كتاب، گزارشي از منابع و آثار منتشر شده در موضوع "عدم تحريف قرآن" تا سال 1391 شمسي است. در اين كتابشناسي، اطلاعات مأخذشناسي بيش از 500 اثر در اين موضوع آمده است. آثار معرفي شده در اين كتابشناسي شامل كتاب، مقاله و پايان نامه هستند. نويسنده در مقدمه گزارشي نسبتا جامع از كتابشناسي هايي كه تاكنون در موضوع "عدم تحريف قرآن" در كشور منتشر شده عرضه كرده است
در اين كتابشناسي، اطلاعات 500 اثر معرفي شده  به چند صورت تنظيم شده است از جمله بر اساس نام خانوادگي مؤلف، بر اساس عنوان اثر، بر اساس مكان نگهداري ، بر اساس تاريخ نشر و بر اساس جنس آثار.
گفتني است كتاب "كتابشناسي عدم تحريف قرآن" به كوشش آقاي كاظم استادي تهيه شده و پس از ارزيابي در پژوهشكده حج و زيارت، توسط نشر مشعر در 276 صفحه و در قطع وزيري در ارديبهشت 1395 منتشر شده است.