العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

"آسيب شناسي سفرهاي زيارتي" منتشر شد

تاريخ انتشار:30/02/1395
كتاب «آسيب شناسي سفرهاي زيارتي» نوشته حجت الاسلام حافظ نجفي (عضو گروه اخلاق پژوهشكده حج و زيارت) است كه در ارديبهشت ماه 1395 توسط نشر مشعر منتشر شده است.
 نويسنده در اين كتاب به شناسايي برخي آسيب هاي موجود در عرصه حج و زيارت پرداخته و براي رفع آنها نيز راهكارهايي پيشنهاد داده است. وي آسيب شناسي اعمال حج و زيارت را از مهمترين تكاليف دانسته است چرا كه با نشناختن آسيب ها، اعمال زائران باطل و بي نتيجه مي گردد. اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده است. فصل نخست به كليات و مفاهيم اختصاص يافته و در فصلهاي دوم تا چهارم، به ترتيب آسيب شناسي پيش از سفر، هنگام انجام اعمال و پس از برگزاري حج و زيارت بررسي شده است. 
كتاب «آسيب شناسي سفرهاي زيارتي» در گروه اخلاق و اسرار پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در ارديبهشت 1395 در 232 صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.