العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

«فاجعه منا به روايت مطبوعات و رسانه‌هاي خارجي» منتشر شد

تاريخ انتشار:30/03/1395
اين كتاب در پژوهشكده حج و زيارت تدوين شده و توسط نشر مشعر در خرداد ماه 1395 در 600 صفحه و در قطع وزيري وارد بازار كتاب شده است.
اخبار، گزارش‌ها و تفسيرهاي زيادي در مورد چگونگي و علل وقوع فاجعه منا در موسم حج 1436ه‍ .ق. در مطبوعات و رسانه‌هاي خبري جهان عرب و اسلام منتشر شد و دلايل مختلف وگاه متضاد براي علل وقوع آن بيان شد. اين اختلاف نظرها و تحليل و تفسيرها، تنها به علل وقوع اين فاجعه محدود نمي‌شود بلكه چگونگي و جزئيات حادثه و حتي محدودة وقوع آن ‌را نيز در بر مي‌گيرد.
در اين كتاب سعي شده است افزون‌ بر تبيين چگونگي پديد آمدن اين حادثه، از لابه‌لاي انبوه مطالب منتشر شده در مطبوعات و رسانه‌هاي خبري خارجي، علل وقوع آن نيز بيان و جغرافياي منا، محدودة وقوع حادثه و محيط پيراموني آن معرفي شود و با دسته بندي و بيان اظهارات مقامات سعودي و شاهدان عيني در چند محور، نتيجه‌گيري لازم به‌ عمل ‌آيد. 
مطالب اين كتاب در دو قسمت و يك بخش اسناد دسته‌بندي شده است. در قسمت اول «چرايي و چگونگي رخداد فاجعه منا» بررسي شده و در قسمت دوم «اقدامات و عملكرد سعودي‌ها پس از فاجعه منا» كورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در بخش اسناد، كه بخش زيادي از كتاب را به خود اختصاص داده، متن 183 سند درباره فاجعه منا آمده است.