العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

روايت دكتر محمدحسن شجاعي‌فرد، استاد دانشگاه علم و صنعت ايران از «فاجعه منا» در كتاب "طريق يا حاج"

تاريخ انتشار:04/06/1395
اين نوشتار گزارشي از فاجعه منا (مهر 1394/ ذي الحجه 1436) است كه توسط يكي از اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران نوشته شده است. كتاب در پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در شهريور 1395 توسط نشر مشعر منتشر شده است.