العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

نخستين شماره «پژوهشنامه حج و زيارت» در آستانه انتشار

تاريخ انتشار:07/06/1395
پژوهشكده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر انديشه‌هاي نو در حوزه مطالعات حج و زيارت، در حال آماده‌سازي و انتشار «دو فصلنامه» تخصصي با عنوان«پژوهشنامه حج و زيارت» با رويكرد علمي- پژوهشي است. شماره اول اين نشريه، ويژه بهار و تابستان 1395 با شش مقاله در موضوعات فقهي و حقوقي مرتبط با حج در آستانه انتشار قرار دارد.