العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

انتشار كتاب "منا معراج بندگي"

تاريخ انتشار:14/06/1395
كتاب "منا معراج بندگي" كه گزارشي مستند از حوادث موسم حج سال 1394 شمسي است توسط حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت منتشر شد. اين كتاب در شهريور 1395 توسط نشر مشعر وارد بازار كتاب شده است.
 
در اين كتاب تلاش شده تا با ارائه مستندات كامل و مستدل، ضمن ارائه گزارش همراه با جزئيات واقعه منا، اين فاجعه تلخ به طور كاملا كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد. بر همين اساس مطالبي ذيل اين بخشها آمده است: جغرافياي فاجعه منا؛ بيان چگونگي واقعه؛ تحليل واقعه و بررسي ابعاد حقوقي؛ روايت تحليلي زائران غير ايراني از فاجعه منا؛ بررسي چند سؤال در خصوص فاجعه منا؛ بررسي تطبيقي عملكرد دولت عربستان در قبال فجايع حرم و منا؛ آثار فاجعه منا بر روابط ايران و عربستان؛ مباني پرداخت ديه از بيت المال در قتيل الزحام؛ حادثه منا از منظر حقوق عمومي و حقوق بشر.
كتاب "منا معراج بندگي" توط نشر مشعر در شهريور ماه 1395 در 296 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.