العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440

نشست علمي «رابطه قضا و قدر با فاجعه منا» برگزار شد

تاريخ انتشار:22/06/1395
نشست علمي «رابطه قضا و قدر با فاجعه منا (نقد توجيه وهابيت)» روز يكشنبه، 28 شهريور 1395 در سالن كتابخانه پژوهشكده حج و زيارت برگزار شد. در اين نشست، دكتر مهدي نكويي ساماني، عضو گروه كلام و معارف پژوهشكده به بيان ديدگاه خود در اين زمينه پرداخت.
 اين نشست به منظور پاسخ‌گويي به ادعاي مفتي سعودي عبدالعزيز آل الشيخ و برخي ديگر از عالمان و مبلغان و مسئولين عربستان كه براي فرار از مسئوليت و توجيه افكار عمومي مسلمانان فاجعه منا را به قضا و قدر الاهي نسبت دادند، برگزار شد.
در ابتداي جلسه سخنران به تبيين جايگاه قضا و قدر در منظومه مباحث اعتقادي پرداخت. ايشان معتقد بود كه همه پيروان مذاهب اسلامي به اصل قضا وقدر ايمان دارند، هرچند كه در طول تاريخ برخي از متكلمان اشاعره و اهل حديث و معتزله تفسير نادرستي از قضا و قدر ارائه كرده و برخي آن را مستلزم جبر دانسته و برخي نيز مانند معتزله شمول آن نسبت به امور اختياري را نفي كرده‌اند و همچنين حاكمان جائر براي توجيه اعمال ظالمانه خود و نفي مسئوليت از خود  برخي از حوادث و امور سياسي را به قضا وقدر الهي احاله مي كردند.
 محور ديگر مورد بحث در اين نشست، پاسخ به ادعاي مفتيان عربستان سعودي بود كه برخلاف مبنا و عقيده و تفسيري كه از قضا و قدر دارند  و ادعا مي كنند كه ايمان به قضا و قدر دارند و بشر را در افعال خود مختار مي‌دانند، با توجه به اين مبنا  قاعدتاً نمي توانند امور عادي بشري مانند حادثه منا  را كه از جهات گوناگون با تدبير و مديريت و اعمال انساني مرتبط است را با تمسك به اصل قضا و قدر توجيه كنند و  قصور يا تقصير خود را به خداي متعال نسبت دهند.