العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

تفاهم پژوهشكده حج و زيارت با بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي در برگزاري همايشي با موضوع بررسي فقهي-حقوقي فاجعه منا

تاريخ انتشار:08/07/1395
با توجه به پيشنهاد مدير عامل بيناد پژوهش هاي آستان قدس رضوي مبني بر برگزاري همايشي درباره فاجعه منا، جلسه اي با حضور حجج اسلام شريعتي تبار، مدير عامل بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، احمري مسئول بعثه خراسان، بحرالعلوم  معاونت پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت، افضل آبادي دفتر پژوهشكده حج و زيارت خراسان و جناب آقاي ناجي معاونت پژوهشي بنياد پژوهشها در اين باره برگزار گرديد.