العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440

نظامنامه موضوعات پژوهشي پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:17/07/1395
اين مجموعه مشتمل بر حدود 2000 موضوع مرتبط با حج و زيارت است كه توسط مديران گروه‌هاي علمي پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده است و به عنوان «نظام‌نامه موضوعات پژوهشكده حج و زيارت» به فرهيختگان حوزه و دانشگاه تقديم مي‎شود، تا با تأليف مقالات علمي در موضوعات مطرح شده در اين مجموعه قدمي در راستاي تعالي فرهنگ حج و زيارت و مسائل مرتبط با آن برداشته شود.
پژوهش و نگارش در عرصه حج و زيارت، با توجه به تنوع و تعدد موضوعات نياز مبرم مخاطبان گوناگون اين حوزه مي‌باشد. پژوهشكده حج و زيارت وابسته به حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت نيز با توجه به اهداف و اولويت‌هاي پژوهشي، اقدام به تدوين نظامنامه موضوعات علمي-پژوهشي نموده است، تا علاقمندان به اين عرصه بتوانند در موضوعاتي كه نيازمند كار علمي و پژوهشي است قلم بزنند و خلأ تحقيقاتي موجود را پر نمايند.
اكنون اين مجموعه كه مشتمل بر حدود 2000 موضوع مرتبط با حج و زيارت است و توسط  مديران گروه‌هاي علمي پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده است به عنوان «نظام‌نامه موضوعات پژوهشكده حج و زيارت» به فرهيختگان حوزه و دانشگاه تقديم مي‎شود، تا با تأليف مقالات علمي در موضوعات مطرح شده در اين مجموعه قدمي در راستاي تعالي فرهنگ حج و زيارت و مسائل مرتبط با آن برداشته شود.
يادآور مي‌شود اين موضوعات تنها بخشي از موضوعات مرتبط با حج و زيارت است كه در قالب‌هاي مختلف انتشاري پيش‌بيني شده است و به تناسب به صورت كتاب يا مقاله منتشر مي‌شود. مجلات معتبر پژوهشكده فصلنامه‌هاي علمي «پژوهشنامه حج و زيارت»، «ميقات حج»، «ميقات الحج» و «فرهنگ زيارت» نيز از موضوعات پيشنهادي پژوهشگران محترم، استقبال مي‌كنند.
 
                                                      
 ارتباط با پژوهشكده حج و زيارت
سايت اينترنتي:http://phz.hajj.ir/
پست الكترونيك:hajj.ziyarat@gmail.com
تلفن: 02537740800
نمابر: 02537743155
آدرس: قم- خيابان سميه- بين كوچه 26 و 28- پژوهشكده حج و زيارت
كد پستي: 3715755898