العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار كتابي درباره آداب سفر عمره و حج از نگاه اهل بيت (ع)

تاريخ انتشار:12/08/1395
كتاب "مسافر قبله: آداب سفر عمره و حج از نگاه اهل بيت (ع)" نوشته سيدجعفر صادقي فدكي در گروه اخلاق و اسرار پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در آبان 1395 توسط نشر مشعر در 368 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است
نويسنده در اين كتاب عمده‌ترين آداب سفر حج و عمره بيان كرده تا حج‌‌گزاران و زائران، با آگاهي لازم در اين سفر الهي قدم گذارند و مناسك عمره و حج خود را به طور شايسته و آن‌گونه كه اهل بيت (ع) عصمت و طهارت سفارش كرده‌اند، به جا آورند.
اين نوشتار در چهار فصل تنظيم شده است: فصل نخست، به مباحث كلي و مقدماتي اين موضوع اختصاص يافته و در آن، اهميت و جايگاه سفر عمره و حج و اهداف و مقاصد اين سفر بيان شده است. سبب طرح اين مباحث قبل از شروع آداب سفر، آن است تا حج‌گزاران و زائران اين سرزمين، نخست به اهميت و عظمت سفرشان و نيز با اهداف آن آشنا شوند؛ زيرا تا فرد شناخت كافي به جايگاه و اهداف سفر خود نداشته باشد، نمي‌تواند آن سفر را شايسته و نيكو انجام داده و بهره لازم را از آن سفر به دست آورد.
در فصل دوم، برخي از آداب و مقدماتي كه حج‌گزار لازم يا شايسته است قبل از حضور در سرزمين وحي انجام دهد، بيان شده است. در فصل سوم ، آداب عمره و حج از زمان آغاز سفر تا پايان مناسك مطرح شده است و در فصل پاياني نيز آداب پس از مناسك عمره و حج و بازگشت به وطن، اشاره و بررسي شده است.