العربیه| یکشنبه|29 بهمن 1396|02 جمادی الثانی 1439

حضور پژوهشكده حج و زيارت در نمايشكاه مطبوعات

تاريخ انتشار:15/08/1395
براي نخستين بار پژوهشكده حج و زيارت در نمايشگاه مطبوعات و رسانه ها كه در مصلي تهران برگزار مي شود، شركت كرده است. امسال، بيست و دومين دوره اين نمايشگاه برگزار مي شود.