العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

نشست علمي "گفتمان شناسي صلح امام حسن (ع)" برگزار شد

تاريخ انتشار:11/09/1395
به همت گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت، نشست علمي «گفتمان‌شناسي صلح امام حسن (ع)» روز يكشنبه، هفتم آذر 1395، با سخنراني دكتر منصور داداش نژاد، عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در محل كتابخانه پژوهشكده برگزار گرديد.
در اين نشست علمي، دكتر منصور دادش نژاد، استاديار گروه تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بررسي و نقد گزارش هاي مختلف در باب صلح امام حسن عليه السلام و شناسايي جريان ها وگفتمان ها در اين زمينه پرداخت.
سخنران كوشيد به اين سؤال اساسي پاسخ دهد كه كه پشتوانه فكري و ايدئولوژيك گفتمان هاي رقيب در موضوع صلح امام حسن عليه السلام چه بوده و خود را در گزارش ها چگونه نشان داده است؟
بر اساس پژوهش هاي انجام شده توسط سخنران، سه گفتمان در باب صلح امام حسن موجود است كه عبارتند از:
الف- گفتمان اهل شام (عثماني)
ب- گفتمان عراقي (علوي)
ج- گفتمان حاميان امامت (توجيه صلح(، نماينده قاضي نعمان