العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

بازديد هيئت پژوهشكده حج و زيارت از مجمع جهاني اهل بيت (ع) و آشنايي با دانشنامه مجازي «ويكي شيعه»

تاريخ انتشار:25/10/1395
در راستاي تعامل و همكاري با مراكز پژوهشي، و آشنايي با فعاليت ها و ظرفيت هاي مراكز ديگر، هيئتي از پژوهشكده حج و زيارت شامل رياست، معاونت پژوهشي و برخي كارشناسان مربوطه در جلسه اي با معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع) و مديران محترم دانشنامه مجازي ويكي شيعه شركت كردند.
در جلسه مشترك مديران پژوهشكده حج و زيارت و معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع) كه روز سه شنبه، 20 دي ماه 1395 در محل معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع) در قم برگزار شد ضرورت، اهداف و ويژگيهاي دانشنامه مجازي ويكي شيعه از سوي مديران اين سايت بيان شد.
در اين جلسه نخست رياست پژوهشكده حج و زيارت هدف از اين نشست را تعامل و همكاري بيشتر با مجمع و شناخت ظرفيت هاي دو مركز و نيز آشنايي با فعاليتهاي «ويكي شيعه» دانستند
در ادامه حجج اسلام محمد كاظم حقاني و موسوي ، مديران محترم ويكي شيعه سير راه اندازي و فعاليت اين دانشنامه مجازي را بيان كردند. ايشان به تشريح ضرورتها، اهداف و ويژگيهاي اين وب سايت موفق را بيان كردند
ويكي شيعه، دانشنامه اي مجازي در شبكه جهاني اينترنت است كه هدف آن بيان و توضيح تمامي مفاهيم و مسائل دخيل در شناخت شيعه و ساير مذاهب پيرو مكتب اهل بيت (ع) (شامل تاريخ، جغرافيا، فقه، اصول فقه، مفاهيم، باورها، نام ها و ...) است. واژگان و نام‌هايي كه براي دستيابي  به اين هدف لازم‌اند، در اين دانشنامه توضيح داده مي شوند
پس از توضيحات مديران ويكي شيعه جناب حجت الاسلام ايماني، معاونت محترم فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع) توضيحاتي تكميلي درباره اين دانشنامه دادند و در ادامه برخي قابليت ها و ظرفيتهاي  مجمع براي همكاري مشترك بيان شد.
در انتها مقرر شد معاونتهاي پژوهشي دو مركز پيش نويس اوليه تفاهم نامه اي تهيه و تدوين كنند