العربیه| یکشنبه|27 مرداد 1398|16 ذی الحجه 1440

كتاب "نسل‌كشي سادات و مسلمانان شيعه" منتشر شد

تاريخ انتشار:09/11/1395
كتاب "نسل‌كشي سادات و مسلمانان شيعه" نوشته حجت الاسلام محمدرضا زارع خورميزي در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در بهمن ماه 1395 در 830 صفحه منتشر شده است.
اين كتاب گزارش نسبتاً كاملي از نسل‌كشي سادات از ابتداي تاريخ اسلام تا زمان معاصر را به طور مستند ارائه كرده است. نويسنده كوشيده علاوه بر روشن كردن اين زاويه از تاريخ اسلام و تشيع، اثبات‌كننده مظلوميت مسلماناني باشد كه امروزه نيز تنها به دليل ارتباط قلبي با خاندان پيامبر (ص) و پذيرفتن ولايت اين خاندان، قتل‌عام مي‌شوند. 
مؤلف درباره ساختار كتاب نوشته:
"درباره سازماندهي اين پژوهش بايد گفت كه پديده كشتار جمعي شيعيان، ‏موضوعي نيست كه در يك يا دو كتاب گنجايش داشته‏ باشد، بلكه بررسي دقيق ابعاد آن، نياز به پژوهش‌هاي متعدد و آثار علمي فراوان دارد. ولي موضوع ياد شده در اين نوشتار، در سه بخش مهم زير ارائه مي‏شود:
1. گزارش تحليلي از چگونگي قتل‌عام‏ شيعيان، از قرن اول هجري تاكنون، در مناطق مختلف عالَم؛
2. بررسي تحليلي و دقيق ريشه‌ها، علل، انگيزه‌ها و بهانه‌هاي كشتار جمعي و نسل‌كشي شيعيان ‏در گستره تاريخ تا عصر حاضر؛
3. راه‌هاي برون‌رفت و منع از اين پديده در حال و آينده.
بعد از بخش كليات كه به پيشينه و تعريف مفاهيم و ادله منع نسل‌كشي مي‌‌پردازد، كشتار جمعي، قتل‌عام و نسل‌كشي سادات و مسلمانان شيعه در هر قرن، موضوع يك فصل از اين كتاب است. به اين صورت كه نسل‌كشي و كشتار جمعي عليه سادات و مسلمانان شيعه در قرن اول هجري، در فصل اول و براي قرن دوم، در فصل دوم بررسي مي‌‌گردد؛ همين طور تا فصل چهاردهم كه به كشتار جمعي شيعه در دوران معاصر مي‌‌پردازد. افزون بر آن، فصل پانزدهم نيز به بررسي ركوردهاي تاريخي در خصوص نسل‌كشي سادات و شيعيان اختصاص دارد. 
دو فصل آخر نيز به ريشه‌ها، علل، انگيزه‌ها و بهانه‌هاي كشتار جمعي سادات و شيعيان و راه‌هاي برون‌رفت از آن مي‌‌پردازد.