العربیه| جمعه|01 شهريور 1398|21 ذی الحجه 1440

برنامه‌ريزي براي نمايه‌سازي توليدات پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:25/11/1395
از جمله امور ضروري در مراكز پژوهشي نمايه‌سازي آثار و توليدات مي‌باشد كه اين كار نقش اصلي را در سازماندهي و مديريت اطلاعات خواهد داشت.
«پژوهشكده حج و زيارت» به عنوان تنها مركز پژوهشي حج و زيارت در كشور در مدت فعاليت خود افزون بر كارهاي كارشناسي لازم، اجراي طرح هاي تحقيقاتي و عرضه خدمات پژوهشي، در حوزه توليد آثار علمي بيش از نهصد عنوان كتاب و حدود 180 شماره نشريه درباره ابعاد مختلف حج و زيارت وبرخي موضوعات مرتبط منتشر كرده است.
متأسفانه به دليل مشكلات موجود در سامانه‌هاي اطلاع‌رساني و نيز نظام توزيع و چاپ و نشر كشور، بسياري از پژوهشگران از اين آثار اطلاع ندارند و يا دسترسي به اين منشورات نداردند و برخي هم كه دسترسي دارند، به خاطر عدم سازماندهي اطلاعات نمي توانند از آن‌ها استفاده بهينه كنند و اگر بخواهند مطلبي را از آن ها به دست آورند، بايد ساعت‌هاي زياد و يا روزهاي زيادي را صرف كنند تا به مطالب مورد نظر خود دست يابند. از طرفي هر چه بر حجم آثار توليدي افزوده مي‌گردد، جستجوها و يافتن مطالب مورد نظر مشكل‌تر مي‌گردد.
براي رفع اين مشكلات از مدتي پيش طرح و برنامه نظام‌مند كردن و سازماندهي اطلاعات و انتشار آن در فضاي مجازي در سطح مديران پژوهشكده مطرح و در اين زمينه جلساتي با برخي از مراكز فعال در اين حوزه برگزار گرديد. از جمله با مديران سايت ويكي شيعه (متعلق به معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل بيت (ع)) و نيز پژوهشكده مديريت اطلاعات و مدارك اسلامي (وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم).
در آخرين جلسه كه با حضور دو تن از كارشناسان پژوهشكده مديريت اطلاعات و مدارك اسلامي برگزار شد، مقرر شد كه نخستين گام در مسير سازماندهي و بازيابي اطلاعات و آثار توليدي در پژوهشكده، نمايه‌سازي اطلاعات مندرج در آنها است، زيرا نمايه كردن اطلاعات موجب جستجوي روان‌تر و بازيابي سريع‌تر موضوعات خواهد گرديد. در اين جلسات مطرح شد كه اگر نمايه‌سازي با كمك واژگان كنترل شده ( اصطلاح نامه ) بوده و از ابزار رايانه‌اي استفاده گردد، مفيدتر و كارسازتر خواهد بود.
بر همين اساس مقرر شد جهت تسريع در كار، تفاهمنامه‌اي با پژوهشكده مديريت اطلاعات و مدارك اسلامي منعقد گردد و از ظرفيت و توانايي اين مركز در آموزش پژوهشگران پژوهشكده حج و زيارت در نمايه‌سازي اطلاعات استفاده شود.