العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار كتاب "بررسي روايات خلافت در انديشه اهل سنت"

تاريخ انتشار:30/11/1395
كتاب «بررسي روايات خلافت در انديشه اهل سنت با تأكيد بر روايت «اثناعشريه»» نوشته آقاي رحيم امرايي توسط پژوهشكده حج و زيارت در بهمن ماه 1395 منتشر شد
 روايت هاي فراواني از پيامبر اكرم (ص) درباره جانشيني پس از خويش نقل شده است كه اهل سنت، با آنكه مدعي توجه به روايات هستند، به سادگي از كنار آنها مي گذرند. يكي از روايات مهم در اين زمينه احاديث «اثناعشر خليفه» يا «جانشينان دوازده گانه» است. نويسنده در اين كتاب به نقد و بررسي توجيه و تفسيرهايي پرداخته است كه اهل سنت براي اين روايات بيان كرده اند. و در پايان دليل اصلي رويگرداني اهل سنت از اين روايات بيان شده است.