العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

انتشار كتابي درباره سيدمحمد سبع‌الدجيل فرزند امام هادي (ع)

تاريخ انتشار:21/12/1395
كتاب "سيدمحمد پسر امام هادي (ع) مدفون در دجيل" نوشته حجت الاسلام محمدجواد جوادي در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه و توسط نشر مشعر در اسفند 1395 در 192صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.
 محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي‌طالب: معروف به سبع‌الدجيل و بنابر مشهور فرزند ارشد و بلافصل امام دهم شيعيان، حضرت هادي (ع) است.
نويسنده در اين كتاب كوشيده اكثر مباحث مربوط به سيدمحمد از تولد تا وفات همچون جايگاه ايشان در ميان شيعيان، تصور امامت سيدمحمد بعد از پدر بزرگوارش امام هادي (ع) و مسئله بدا در امامت، فرزندان و نسل سيدمحمد، بارگاه ايشان در گذر زمان و توسعه و بازسازي آن، برخي از كرامات سيدمحمد، و اشعار در مورد ايشان را بررسي كند.
 
كتاب حاضر شامل چهار فصل است:
فصل اول: ابوجعفر سيدمحمد سبع‌الدجيل، فرزند امام هادي (ع): در اين فصل پس از اثبات اينكه سيدمحمد فرزند بلافصل امام هادي (ع) است، درباره كنيه‌ها و القاب سيدمحمد، و نيز در مورد فرزندان و نسل ايشان مطالبي را آورده‌ايم؛
فصل دوم: جايگاه و موقعيت محمد بن الامام الهادي(ع) و مرقد شريف ايشان: در اين فصل از كتاب ابتدا روايات و كلمات بزرگان در مورد منزلت و جايگاه سيدمحمد را نقل كرده، پس از آن درباره مكان مرقد سيدمحمد و برخي از نقل‌هاي خلاف مشهور در اين زمينه بحث كرده‌ايم و در پايان تاريخچه مختصري از بناهاي ساخته‌شده بر قبر سيدمحمد و حرم ايشان در دوره‌هاي مختلف را ارائه داده‌ايم؛
فصل سوم: بررسي مسئله بدا در امامت سيدمحمد پس از پدرش امام هادي(ع): اين فصل مشتمل است بر مباحثي در مورد بدا و معناي آن نزد شيعه، منشأ اعتقاد به بدا در امامت سيدمحمد، و بررسي مسئله بدا در امامت سيدمحمد و اخبار معارض و بيان وجه جمع بين آنها؛
فصل چهارم: ذكر برخي كرامات منقوله و اشعار سروده‌شده در مدح سيدمحمد: در اين فصل ابتدا برخي كرامت نقل‌شده در مورد سيدمحمد و مرقد شريف ايشان را آورده‌ايم و سپس برخي از اشعار سروده‌شده در مدح سيدمحمد را بيان كرده‌ايم.