العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440

انتشار كتاب "ولايت تكويني" توسط پژوهشكده حج و زيارت

تاريخ انتشار:25/12/1395
كتاب "ولايت تكويني" نوشته خانم آفرين قائمي در گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت تهيه و توسط نشر مشعر در اسفند 1395 منتشر شده است.
 نويسنده در اين كتاب به بيان قدرت و بسط يد امام در عالم آفرينش مي پردازد
مؤلف در صدد است  ولايت تكويني ائمه (ع) را با توجه به آيات و روايات و با استفاده از منابع فلسفي، عرفاني، كلامي و اخلاقي اثبات كند و شبهات مربوط به آن را پاسخ دهد. ازاين‌رو  اين سؤالات بررسي و پاسخ داده شده است:
1. حقيقت ولايت تكويني چيست؟
2. دلايل عقلاني، قرآني و روايي ولايت تكويني ائمه اطهار: كدام است؟
3. مباني، قراين و نمودهاي وصول به اين مقام والا چيست؟ 
4. دامنه و قلمروي مصداقي، زماني و عملياتي آن تا چه حد است؟ 
5. شبهات مطرح در اين موضوع كدام است و پاسخ مناسب به آنها چيست؟