العربیه| جمعه|01 شهريور 1398|21 ذی الحجه 1440

انتشار كتابي درباره "محمد بن ابي بكر" صحابي امام علي و استاندار مصر

تاريخ انتشار:07/02/1396
كتاب "محمد بن ابي بكر صحابي امام علي (ع) و استاندار مصر" نوشته آقاي كامران محمد حسيني در ارديبهشت ماه 1396 توسط پژوهشكده حج و زيارت منتشر شده است.
اين كتاب، نخستين تك نگاري درباره شخصيت محمد بن ابي بكر است و مؤلف در آن كوشيده افزون بر نگاه منصفانه به زندگاني اين صحابي، سيره زندگي و محل وفات و دفن و مزار منسوب به او را بررسي كند. 
محمد بن ابي بكر، فرزند خليفه اول، و از ياران و شيعيان امام علي (ع) است. او از دوران كودكي در خانه امام علي (ع) پرورش يافت و در جواني، از دوستداران آن حضرت بود. از اين رو از شخصيت هاي محبوب نزد شيعيان است. او در دوران عثمان براي شركت در فتوحات، به مصر  رفته بود و در سال هاي پاياني خلافت عثمان، از مخالفان سرسخت او به شمار مي رفت. وي در دوران خلافت امام علي (ع) در حمايت و ياري آن حضرت پيشرو بود. نيز در جنگ جمل حضور داشت و پس از مدتي، حضرت علي (ع) او را به حكومت مصر گماشت.
نقش محمد بن ابي بكر، در وقايع پاياني خلافت عثمان، نقش او در وقايع مصر، در دوران خلافت امام علي (ع)، تحليل چرايي شكست او از سپاه معاويه و نيز موضع او در برابر خلافت پدرش، از جمله مسائلي است كه زندگي كوتاه محمد را پرماجرا، و پژوهش دربراه زندگي او را دشوار مي كند. 
در اين پژوهش كه به معرفي مختصر محمد بن ابي بكر، و معرفي زيارتگاه هاي منسوب به او در كشور مصر اختصاص دارد، نويسنده كوشيده است برخي از جنبه هاي سياسي زندگي او را بررسي كند.
اين كتاب توسط نشر مشعر در 100 صفحه و در قطع رقعي چاپ و منتشر شده است.