العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار ترجمه انگليسي كتاب "مباني ديني و سياسي برائت از مشركان" براي مخاطبان انگليسي زبان

تاريخ انتشار:09/02/1396
به همت واحد ترجمه پژوهشكده حج و زيارت ترجمه انگليسي كتاب "مباني ديني و سياسي برائت از مشركان" نوشته حجت الاسلام دكتر سيدجواد ورعي (چاپ اول، مشعر، 1379، 166ص) اخيرا تهيه و منتشر شده است.
واحد ترجمه پژوهشكده حج و زيارت اخيراً ترجمه انگليسي كتاب "مباني ديني و سياسي برائت از مشركان" (نوشته حجت الاسلام دكتر سيدجواد ورعي، چاپ اول، مشعر، 1379، 166ص) را تهيه و منتشر كرده است..
اطلاعات اين اثر به زبان انگليسي:
Politico-Religious Fundamentals for the Declaration of Dissociation from Polytheists / Written by Seyed Javad Varaie, Translated by Maryam Shaeri & Hadi Valipour, Tehran, Mashar, 2017.
نويسنده در اين كتاب به بررسي برخي از ويژگي هاي سياسي حج مي پردازد. برائت از مشركان از اجزاي تفكيك ناپذير آيين عبادي ـ سياسي حج ابراهيمي است كه اين كتاب در تبيين مباني ديني و سياسي اين اصل انكارناپذير مي كوشد.
در متن فارسي اين كتاب آمده: بخشي از اين نوشتار پيشتر به صورت مقاله اي با عنوان «مباني ديني برائت از مشركان» در فصل نامه ميقات حج منتشر شده است. اين نوشته نگرشي جامع همراه با بازنگري در پاره اي از محورهاي آن مقاله به شمار مي رود كه در دو بخش «مباني ديني» و «مباني سياسي» برائت از مشركان مي پردازد و در پايان به شماري از اشكالات و شبهات در اين باره پاسخ مي گويد.
اين كتاب توسط سركار خانم مريم شاعري به انگليسي ترجمه و پس از بازبيني در واحد ترجمه پژوهشكده حج و زيارت توسط نشر مشعر در ارديبهشت ماه 1395 در 160 صفحه در قطع رقعي منتشر شده است.
گفتني است ترجمه عربي اين كتاب نيز در سال 1391 اين كتاب با عنوان «الاسس الدينيه و السياسيه للبراءة من المشركين» توسط نشر مشعر منتشر شده است.